Skip to main content
Please wait...

Pejabat Pendaftaran Mahkamah Rendah

BAHAGIAN PENDAFTARAN MAHKAMAH SESYEN SIVIL

 • Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Mahkamah Sesyen Sivil
 • Meluluskan deraf/perintah/penghakiman bagi kes-kes Mahkamah Sesyen
 • Meluluskan semua Writ Distress, Writ Pelaksanaan dan Saman Penghutang Penghakiman
 • Mengawal selia perjalanan kes-kes sivil yang didaftar di Mahkamah Sesyen Melaksanakan arahan daripada Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan dari masa ke semasa
 • Menguruskan penyediaan statistik global dan bulanan Mahkamah Sesyen

 

BAHAGIAN PENDAFTARAN MAHKAMAH SESYEN JENAYAH

 • Mengawal selia pendaftaran kes-kes sivil di Mahkamah Tinggi
 • Meluluskan deraf/perintah bagi kes-kes Mahkamah Tinggi
 • Mengawal selia perjalanan kes-kes sivil yang didaftar di Mahkamah Tinggi
 • Melaksanakan arahan daripada Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan dari masa ke semasa
 • Menguruskan penyediaan statistik global dan bulanan Mahkamah Tinggi Sivil Alor Setar

 

BAHAGIAN PENDAFTARAN MAHKAMAH MAJISTRET SIVIL

 • Mengawal selia pendaftaran kes-kes sivil di Mahkamah Tinggi
 • Meluluskan deraf/perintah bagi kes-kes Mahkamah Tinggi
 • Mengawal selia perjalanan kes-kes sivil yang didaftar di Mahkamah Tinggi
 • Melaksanakan arahan daripada Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan dari masa ke semasa
 • Menguruskan penyediaan statistik global dan bulanan Mahkamah Tinggi Sivil Alor Setar

 

BAHAGIAN PENDAFTARAN MAHKAMAH MAJISTRET JENAYAH

 • Mengawal selia pendaftaran kes-kes jenayah di Mahkamah
 • Mengawal selia perjalanan kes-kes jenayah yang didaftar di Mahkamah Majistret
 • Menguruskan jadual tugasan reman dibawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah dan permohonan-permohonan lain
 • Meluluskan/menandatangani waran menahan, waran tangkap,perintah,saman, buku daftar, sepina saksi dan lain-lain yang berkaitan termasuk urusan jaminan bagi kes-kes tangkap
 • Melaksanakan arahan daripada Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan dari masa ke semasa
 • Menguruskan penyediaan statistik global dan bulanan Mahkamah Majistret