Skip to main content
Please wait...

Bahagian Pusat Tanggungjawab Negeri kedah

Unit Perkhidmatan / Pentadbiran

 1. Menguruskan semua urusan perkhidmatan pegawai dan kakitanganbagi perlantikan dan persaraan
 2. Menguruskan cuti dan buku rekod perkhidmatan pegawai dan kakitangan Mahkamah Negeri Kedah
 3. Menyelia HRMIS
 4. Menguruskan Latukan/Kursus
 5. Urusetia disiplin dan tatatertib semua kumpulan
 6. Menguruskan kenderaan Jabatan
 7. Menguruskan Mesyuarat
 8. Menguruskan tempahan cop nama, tempahan makanan dan apa-apa majlis
 9. Lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa

 

Unit Perolehan Dan Aset

 1. Bertanggungjawab bagi urusan kontrak perolehan, kawalan keselamatan, perkhidmatan pembersihan, perkhidmatan toner/kertas dan lain-lain perkhidmatan bagi seluruh mahkamah
 2. Urusan pendaftaran, penilaian semula dan pelupusan aset>
 3. Lain-lain tugasan yang diarahkan dari masa ke semasa

 

Unit Kewangan

 1. Mengawal selia kewangan Mahkamah Negeri Kedah bagi urusan gaji, akaun, hasil dan penerimaan bayaran
 2. Mengawal selia kerja-kerja perakuanan bagi semua pusat kos di Mahkamah Negeri Kedah
 3. Lain-lain tugasan yang diarahkan dari masa ke semasa