Skip to main content
Please wait...

Pejabat Pendaftaran Mahkamah Rendah

BAHAGIAN PENDAFTARAN MAHKAMAH MAJISTRET SIVIL/JENAYAH

 • Mengawal selia kakitangan pejabat Pendaftaran Mahkamah Majistret Sivil
 • Meluluskan deraf/perintah/penghakiman bagi kes-kes Mahkamah Majistret
 • Mengawal/Meluluskan semua Writ Distress, Writ Pelaksanaan dan Saman Penghutang Penghakiman
 • Menyelia perjalanan kes-kes sivil yang didaftar di Mahkamah Majistret
 • Melaksanakan arahan daripada pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan dari masa ke semasa
 • Menguruskan penyediaan statistik global dan bulanan Mahkamah Majistret
 • Mengawal selia pendaftaran kes-kes yang didaftar di Mahkamah Majistret
 • Menguruskan jadual tugasan reman dibawjenayah di Mahkamah
 • Mengawal selia perjalanan kes-kes jenayah ah Seksyen 117 Kanun Prosedur jenayah dan permohonan-permohonan lain
 • Meluluskan/menandatangani waran menahan, waran tangkap,perintah,saman,buku daftar, sepina saksi dan lain-lain yang berkaitan termasuk urusan jaminan bagi kes-kes tangkap
 • Melaksanakan arahan daripada pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan dari masa ke semasa
 • Menguruskan penyediaan statistik global dan bulanan Mahkamah Majistret