Skip to main content
Please wait...

Pejabat Pendaftaran Mahkamah Rendah

BAHAGIAN PENDAFTARAN MAHKAMAH SESYEN  SIVIL/JENAYAH

 • Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Mahkamah Sesyen Sivil
 • Meluluskan deraf/perintah/penghakiman bagi kes-kes Mahkamah SesyenMeluluskan semua Writ Distress, Writ Pelaksanaan dan Saman Penghutang Penghakiman
 • Mengawal selia perjalanan kes-kes sivil yang didaftar di Mahkamah Sesyen Melaksanakan arahan daripada Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan dari masa ke semasa
 • Menguruskan penyediaan statistik global dan bulanan Mahkamah Sesyen
 • Mengawal selia pendaftaran kes-kes jenayah di di Mahkamah Sesyen
 • Meluluskan/menandatangani waran menahan, waran Mahkamah
 • Mengawal selia perjalanan kes-kes jenayah yang didaftar tangkap,perintah,saman, buku daftar, sepina saksi dan lain-lain yang berkaitan termasuk urusan jaminan bagi kes-kes tangkap
 • Melaksanakan arahan daripada Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan dari masa ke semasa
 • Menguruskan penyediaan statistik global dan bulanan Mahkamah Sesyen

 

BAHAGIAN PENDAFTARAN MAHKAMAH MAJISTRET SIVIL/JENAYAH

 • Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Mahkamah Majistret Sivil
 • Meluluskan deraf/perintah/penghakiman bagi kes-kes Mahkamah Majistret Mengawal/Meluluskan semua Writ Distress, Writ Pelaksanaan dan Saman Penghutang Penghakiman
 • Menyelia perjalanan kes-kes sivil yang didaftar di Mahkamah Majistret Melaksanakan arahan daripada Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan dari masa ke semasa
 • Menguruskan penyediaan statistik global dan bulanan Mahkamah Majistret Mengawal selia pendaftaran kes-kes yang didaftar di Mahkamah Majistret Menguruskan jadual tugasan reman dibawjenayah di Mahkamah
 • Mengawal selia perjalanan kes-kes jenayah ah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah dan permohonan-permohonan lain
 • Meluluskan/menandatangani waran menahan, waran tangkap,perintah,saman,buku daftar, sepina saksi dan lain-lain yang berkaitan termasuk urusan jaminan bagi kes-kes tangkap
 • Melaksanakan arahan daripada Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan dari masa ke semasa
 • Menguruskan penyediaan statistik global dan bulanan Mahkamah Majistret